تعویق شروع دوره مقدماتی روزهای فرد

۰۱:۲۶ ق.ظ
۱۳۹۵/۱۰/۲۲

به علت به تعویق افتادن امتحانات دانشگاهها، دوره ی (Vorkurs) مقدماتی روزهای فرد نیز با یک هفته تاخیر آغاز خواهد شد ، شروع دوره از تاریخ 3 بهمن 1395 و مکان تشکیل دوره شعبه دو(کانون زبان آلمانی دریا)خواهد بود