دوره های آموزشی

لطفاً دوره مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روی لینک ثبت نام مربوطه کلیک نمایید.
<< قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش‌­ فاکتور منظور گرديده است، معتبر می باشد. قیمت های درج شده صرفاً برای ترم جاری معتبر می باشند. >>


کد دورهعنوان دورهسطحروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادتشکیل دورهثبت نام
10001Vorkursمقدماتیروزهای زوج در شعبه 2 (کانون دریا)18:15/21:301396/09/011396/09/13 ندارد 1,100,000در حال بررسی Full
10002Vorkursمقدماتییکشنبه ، سه شنبه (برگزاری در شعبه 2 کانون دریا)14:30/18:001396/08/301396/09/19 ندارد 1,100,000مسعود جبل عاملیان Full
10003Vorkursمقدماتیجمعه ها8:30/13:301396/08/261396/09/17 ندارد 1,100,000مسعود جبل عاملیان Full
12345B1-Vorbereitungskursآمادگي آزمون B1روزهاي زوج14:00/17:301396/09/011396/09/11 دارد 1,300,000خانم نیک نهاد/آقای شریفی
23145B1+_Teil2فشرده روزهای فرد در شعبه 2 (کانون دریا)16:30/20:001396/08/231396/09/19 دارد 2,200,000محسن عبدیزدان
66666A2_Teil2فشرده روزهای زوج16:30/20:001396/08/241396/09/20 دارد 2,200,000زهره پرنده
85236A1 - Teil2فشرده پنج شنبه /جمعهپنج شنبه 10:30/14:00جمعه 8:30/13:301396/08/251396/09/23 ندارد 2,200,000امین سبحانی نیا Full
96050A2_Teil1فشرده روزهای زوج در شعبه 2 (کانون دریا)16:30/20:001396/07/221396/08/15 ندارد 2,200,000مسعود جبل عاملیان Full
96051B1+_Teil1فشرده روزهای فرد در شعبه ٢ (كانون دريا)16:30/20:001396/07/231396/08/16 ندارد 2,200,000محسن عبدیزدان Full
96056A1 - Teil2فشردهروزهای زوج در شعبه ٢ (كانون دريا)18:15/21:3001396/08/061396/08/29 ندارد 2,200,000امین سبحانی نیا Full
96057B1_Teil2فشردهروزهای فرد در شعبه ٢ (كانون دريا)16:30/20:00سه شنبه ها 18:00/20:001396/08/071396/09/09 دارد 2,200,000فرشاد توکلی
96058A1_Teil3فشردهروزهای زوج در شعبه ٢ (كانون دريا)14:30/18:001396/08/081396/09/01 دارد 2,200,000امین سبحانی نیا
96059B1_Teil3فشردهدوشنبه/ چهارشنبه شعبه ۲ ( کانون دریا)18:15/21:301396/08/081396/09/13 دارد 2,200,000خشایار شریفی
96060A1 - Teil1فشرده روزهای زوج در شعبه 2 (کانون دریا)16:30/20:001396/08/131396/09/06 ندارد 2,200,000سمانه دایی Full
96061A1 - Teil1فشرده روزهای فرد در شعبه 2 (کانون دریا)18:15/21:30پنج شنبه ها ١٦:٣٠/٢٠:٠٠1396/08/141396/09/12 ندارد 2,200,000مسعود جبل عاملیان Full
96062A1 - Teil1فشرده روزهای فرد در شعبه 2 (کانون دریا)16:30/20:001396/08/161396/09/14 ندارد 2,200,000سمانه دایی Full
96063B2_Teil3فشرده روزهای فرد در شعبه ٢ (كانون دريا)17:00\20:30 پنج شنبه ها 16:30/20:001396/08/161396/09/14 ندارد 2,200,000فهیمه تدین Full
96064A2_Teil2فشرده روزهای زوج در شعبه 2 (کانون دریا)16:30/20:001396/08/201396/09/13 دارد 2,200,000مسعود جبل عاملیان
96065B1_Teil2فشرده روزهای زوج در شعبه 2 (کانون دریا)18:15/21:301396/08/201396/09/13 دارد 2,200,000فرشاد توکلی
96305B1+_Teil3فشرده روزهای زوج16:30/20:001396/07/221396/08/15 ندارد 2,200,000محسن عبدیزدان Full
96306A2_Teil3فشرده روزهای زوج18:15/21:301396/07/221396/08/15 ندارد 2,200,000نادیا نادری Full
96308A2_Teil1فشرده روزهای زوج16:30/20:001396/07/241396/08/20 دارد 2,200,000زهره پرنده
96314B1+_Teil1فشرده شنبه /چهارشنبه8:30/13:301396/07/291396/08/20 دارد 2,200,000ناهید نیک نهاد
96316B2_Teil3فشرده روزهای فرد16:30/20:001396/07/301396/08/24 ندارد 2,200,000زهرا باقری Full
96319Vorkursعادیپنج شنبه ها8:30/13:301396/08/041396/09/02 ندارد 1,100,000مسعود جبل عاملیان Full
96324B1+_Teil3فشردهروزهای فرد18:00/20:00پنج شنبه ها 16:00\20:001396/08/071396/09/02 دارد 2,200,000Mark Schoder
96327A1_Teil3فشردهروزهای فرد18:15/21:30 پنج شنبه ها 16:30/20:001396/08/091396/09/07 دارد 2,200,000امین سبحانی نیا
96334A1 - Teil1فشرده روزهای زوج9:00/12:301396/08/131396/09/06 دارد 2,200,000مارگارته تومانک
96335A1_Teil3فشرده روزهای زوج9:00/12:301396/08/131396/09/06 دارد 2,200,000امین سبحانی نیا
96340B1+_Teil1فشردهروزهای زوج16:30/20:001396/08/151396/09/08 دارد 2,200,000محسن عبدیزدان
96343B1_Teil1فشرده روزهای زوج18:15/21:301396/08/201396/09/13 ندارد 2,200,000Mark Schoder Full
96344B2_Teil1فشرده روزهای زوج 16:30/20:001396/08/201396/09/13 دارد 2,200,000فهیمه تدین
96345A2_Teil1فشرده روزهای فرد18:15/21:30پنج شنبه ها 16:30/20:001396/08/211396/09/16 دارد 2,200,000خشایار شریفی
99999B1+_Teil2فشرده شنبه /چهارشنبه8:30/13:301396/09/011396/09/29 دارد 2,200,000خانم نیک نهاد/آقای شریفی

کد دورهعنوان دورهسطحروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادتشکیل دورهثبت نام
96309B1+ فوق فشردهروزهای فرد8:30/13:301396/07/251396/09/07 ندارد 6,300,000مارگارته تومانک Full
96333DSH 2A2 هرروز9:00/12:301396/08/131396/09/20 دارد 6,300,000زهرا باقری
96337DSH 2A2 هرروز16:30/20:001396/08/131396/09/20 ندارد 6,300,000سعید جوادی Full
96338A1فوق فشردههر روز 8:30/13:301396/08/151396/09/07 ندارد 6,300,000نادیا نادری Full

کد آزمونعنوان آزمونروز آزمونساعت آزمونتاریخشهریه (ریال)ثبت نام
500تعیین سطحهر روز به جز روزهای تعطیل10:00-12:00 تاریخ آزمون را در ادامه می توانید مشخص کنید. 50,000

کد آزمونعنوان آزمونسطحروز آزمونساعت آزمونتاریخ آزمونظرفیت خالیشهریه (ریال)تشکیل دورهثبت نام
11111B1ویژه اعضای کانونچهارشنبه9:001396/09/15 دارد 820,000
22222B1متفرقهچهارشنبه9:001396/09/15 دارد 1,120,000
  • دوره های خصوصی در محل آموزشگاه و بین ساعات 8 - 16 برگزار می شود.
  • لطفا برای ثبت نام دوره های خصوصی اطلاعات خود را (نام، شماره تماس، سطح، زمان برگزاری ) را به آدرس ایمیل زیر بفرستید. [email protected]

کد دورهعنوان دورهروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادثبت نام
30001A1هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30002A2هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30003B1هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30004B2هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30005C1هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30006B1+ هر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی
30007TestDaF/DSHهر روز8:00/16:001396/01/011396/12/29 دارد 800,000در حال بررسی

کد دورهعنوان دورهروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادتشکیل دورهثبت نام
96325مکالمه B1/B2روزهای فرد14:00/16:001396/08/071396/08/25 ندارد 1,100,000Mark Schoder Full