دوره های آموزشی

لطفاً دوره مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روی لینک ثبت نام مربوطه کلیک نمایید.
<< قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش‌­ فاکتور منظور گرديده است، معتبر می باشد. قیمت های درج شده صرفاً برای ترم جاری معتبر می باشند. >>


کد دورهعنوان دورهسطحروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادتشکیل دورهثبت نام
10000Vorkursفوق فشرده ویژه نوروزهر روز9:00/12:301396/01/051396/01/10 ندارد 1,100,000خانم تومانک Full
77777A1 - Teil1فشرده روزهای فرد16:30/20:001396/01/151396/02/09 دارد 2,200,000خانم پرنده
95563A1_Teil3فشرده روزهای زوج در شعبه 2 (کانون دریا)16:30/20:001395/12/091395/12/25 دارد 1,900,000آقای زهریان
95567B1_Teil3فشرده روزهای زوج16:15/19:451395/12/111396/01/21 دارد 1,900,000آقای شیخ حسینی
95570B1+_Teil1فوق فشردههر روز9:30/13:001395/12/161395/12/28 ندارد 1,900,000خانم تومانک Full
95571C1_Teil1فشرده دوشنبه/چهارشنبه16:30/20:001395/12/161395/12/28 دارد 1,900,000آقای جوادی
95575B1+_Teil3فوق فشردهشنبه تا سه شنبه در شعبه 2 (کانون دریا)16:30/20:001395/12/171395/12/25 دارد 1,900,000خانم جزيني
95587A1 - Teil2فشردهروزهای فرد(برگزاری در شعبه۲(کانون دریا)16:30\20:001395/12/221395/02/03 دارد 1,900,000آقای جوادی

در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام در این گروه وجود ندارد.

کد آزمونعنوان آزمونروز آزمونساعت آزمونتاریخشهریه (ریال)ثبت نام
500تعیین سطحشنبه تا پنج شنبه10:00-12:00 تاریخ آزمون را در ادامه می توانید مشخص کنید. 50,000

کد آزمونعنوان آزمونسطحروز آزمونساعت آزمونتاریخ آزمونظرفیت خالیشهریه (ریال)تشکیل دورهثبت نام
34152B1متفرقهشنبه9:301395/11/16 دارد 980,000
35142B1اعضای کانونشنبه9:301395/11/16 دارد 720,000
  • دوره های خصوصی در محل آموزشگاه و بین ساعات 8 - 16 برگزار می شود.
  • لطفا برای ثبت نام دوره های خصوصی اطلاعات خود را (نام، شماره تماس، سطح، زمان برگزاری ) را به آدرس ایمیل زیر بفرستید. [email protected]

کد دورهعنوان دورهروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت خالیشهریه (ریال)استادثبت نام
30001A1هر روز8:00/16:001393/10/201395/12/29 دارد 500,000در حال بررسی
30002A2هر روز8:00/16:001393/10/201395/12/29 دارد 500,000در حال بررسی
30003B1هر روز8:00/16:001393/10/201395/12/29 دارد 500,000در حال بررسی
30004B2هر روز8:00/16:001393/10/201395/12/29 دارد 500,000در حال بررسی
30005C1هر روز8:00/16:001393/10/201395/12/29 دارد 500,000در حال بررسی
30006B1+ هر روز8:00/16:001393/10/201395/12/29 دارد 500,000در حال بررسی
30007TestDafهر روز8:00/16:001393/10/201394/12/29 دارد 500,000در حال بررسی

در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام در این گروه وجود ندارد.